Cherry hemangiomi

Cherry hemangiomi

 

Čeri hemangiomi su male benigne izrasline na koži koje bojom i izgledom podsećaju na plod trešnje, pa otuda naziv. Veoma su rasprostranjeni u opštoj populaciji, podjednako kod žena i muškaraca, naročito posle 40 g. života, i sa starenjem se njihov broj postepeno uvećava. Procenjuje se da gotovo sve osobe starije od 60 g. imaju čeri angiome, zbog čega su još poznati i kao senilni angiomi.

Čeri angiomi su lezije koje zahvataju isključivo kožu, asimptomatski su (nisu praćeni subjektivnim tegobama u vidu bola, svraba, peckanja i sl.), ne povlače se spontano i u osnovi predstavljaju dobroćudne lezije nastale proliferacijom (umnožavanjem) malih krvnih sudova kože, kapilara i potkapilarnih venula.

Mogu da zahvate bilo koji deo kože, uključujući kosmati deo glave, dok su sluzokože pošteđene. Najčešća je lokalizacija na trupu i rukama. U ranom stadijumu nastanka imaju izgled malih, okruglih ili ovalnih svetlo crvenih "tačkica" u ravni kože, veličine 1-2 mm, a sa daljim rastom postaju ispupčeni i mogu da dostignu veličinu 5-6 mm, a u retkim slučajevima i veću. Boja je najčešće svetlo crvena, a mogu biti i tamno crvene do ljubičaste boje. Retko mogu da imaju tamnu, gotovo crnu boju i pobude sumnju na melanom.

Uzrok nastanka je nepoznat. Čeri angiomi se javljaju postepeno, u sve većem broju, počev od 4. decenije života, kod inače zdravih osoba. Uočena je pojava angioma u većem broju kod dijabetičara, kao i u trudnoći, uz delimično povlačanje posle porođaja. Ovo ukazuje na moguću ulogu hormonskih faktora, ali ona nije razjašnjena. Opisani su i veoma retki slučajevi nagle, eruptivne pojave velikog broja čeri angioma kod osoba sa malignim tumorima unutrašnjih organa.

Mnogima predstavljaju estetski problem, naročito ako se jave na licu. Ponekad, ukoliko su većih dimenzija i izloženi iritaciji ili povredi, mogu da prokrvare.

U tim slučajevima čeri angiomi se mogu veoma efikasno i jednostavno ukloniti koagulacijom radiotalasima. Za kratko vreme, relativno bezbolno može da se ukloni na desetine ovih promena sa odličnim krajnjim rezultatom, bez vidljivih tragova na mestu intervencije.